Nowości

Karmienie piersią a ryzyko nagłego zgonu niemowląt

Ryzyko wystąpienia SIDS (zespół nagłego zgonu niemowląt) jest niższe u niemowląt karmionych piersią w porównaniu z niemowlętami niekarmionymi piersią.

Ryzyko to jest niższe przez cały okres niemowlęctwa o ok. 50%!

To chyba warto karmić, prawda?

źródło: Vennemann MM, Bajanowski T, Brinkmann B, Jorch G, Yücesan K, Sauerland C, Mitchell EA; GeSID Study Group. Does breastfeeding reduce the risk of sudden infant death syndrome? Pediatrics. 2009 Mar;123(3):e406

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *